Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen

Løype nr: 1256
Lengde: 4.2 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 18.03.2020

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa går på skogsbilveg gjennom Heggedalen og starter fra Jeppedalsvegen på Rustad, ved Rustad barnehage. Etter et par hundre meter slakt utfor på Kongelivegen (bomvei) krysser du elva Hegga, der grensen mellom Hurdal og Nannestad går. Omtrent 300 meter etter det kommer løypa fra Sæterlykkja (løype 1255 inn fra venstre, men du fortsetter på veien frem til neste løypekryss. Her er det et nytt løypekryss, hvor løype 1067 går til venstre mot Skjennumstjernet. Du skal imidlertid holde til høyre her.

Uten at løypa påvirkes av det, går veien over til å hete Heggavegen, og den fortsetter du på inntil du når enden av den, ved Greinen. På veien dit møter du løype 1065 fra Dalssætra. Den kommer inn fra venstre omtrent 1 kilometer før Greinen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Rustad