Steinholen - Risbakken

Løype nr: 1257
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.3 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Øståsen Skiløyper
Ferdig preparert: 27.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Steinholen, der den først går ned en bratt bakke. Den går videre mot sør, i lett terreng fram til Risbakken.

Løypa inngår i østre halvdel av Malsjørunden, som fortsetter i løype 507 forbi Malsjøen til Lushaughytta.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
142 Malsjørunden Lygna Lygna 20.2