Lysløypa Låkeberget - Hammeren

Løype nr: 126
Område: Nordmarka syd
Lengde: 1.7 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 13.03.2021
Lysløype Lysløype

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter på parkeringsplassen ved Låkeberget, vest i Maridalen. Hit kommer to løyper som starter helt sør i dalen - løype 603 fra Brekke og løype 707 fra Korsvoll.

Løypa går på turveien - i tilnærmet flatt terreng - nordover til Hammeren. Et lite stykke før løypa slutter, tar løype 708 av til venstre, oppover langs vestsiden av Skjærsjøelva, til Skjærsjødammen.

Fra løypas endepunkt, ved brua over elva, går løype 127 går videre nordover til Skar, mens løype 678 krysser dalen nord for Maridalsvannet og ender på gården Sander. Løypene starter rett øst for parkeringsplassen, like ved Maridalsveien.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
246 Gjennom kulturlandskap i Maridalen Brekke Kjelsås 10.7
39 Nordmarka på skrå Ringkollen Brekke 40.9
75 Vestover fra Maridalen Låkeberget Bogstad badeplass 14.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Låkeberget