Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen]

Lengde: 0.7 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 31.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løype som går over isen på Østre Fyllingen, fra vest til øst. Den ender ved løypekrysset ved Fyllingen gård. Herfra går det mange løyper videre, blant annet til Kikutstua.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km