Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset

Lengde: 4.7 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Bærum kommune
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Småkupert, morsom løype, som starter på Gaupebergveien, der løype 184 kommer opp fra Lommedalen skole, løype 336 fra toppen av Krydsbybakken og løype 80 fra Solfjellstua.

Du kjører ned bakken mot Jonsrudtjern etter ca. tre kilometer, og kommer da på østsiden av tjernet.

Den siste delen av løypa går i fallende terreng, og når du kommer frem til løypedelet ca. 100 meter syd for Rognliakrysset, er du ved løypeslutt. Men det går løyper videre herfra. Du kan fortsette videre innover Krokskogen ved å gå rett frem (nordvestover) mot Langebru, Bentesplassen og Frøshaug (løype 470) på Kongeveien. Hvis du går til høyre, kommer du til Lommedalen skole (løype 469).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
413 Skolerunden Lommedalen skole Lommedalen skole 10.1