Grindvoll - Løken - Grimsrud

Løype nr: 1330
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 5.1 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Grindvoll IL
Ferdig preparert: 19.02.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Det er en spennende løype som kan være litt krevende om det er skarpt føre. Den starter på Grindvoll, ved parkeringsplassen som ligger ved krysset mellom Grindvollgata og Kvennvegen. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Løypa tar til venstre før Norum, krysser Grindvollinna, og går ned en liten bakke, før det venter en stigning på ca. 45 høgdemeter i løpet av den neste halve kilometeren. Her ved Løken er det også gode muligheter for parkering.

Løypa går videre ned til Orentjernet i lett terreng. Fra Grindvoll og hit går den stort sett på innmark og jorder.

Videre opp til Grimsrud går løypa på skogsveger og gjennom utmark. På disse 2,5 kilometerne er det for det meste jevn stigning, og høgdeforskjellen er rundt 150 meter.  

På slutten krysser løypa Vienlinna, og går opp en svært bratt, men kort bakke. Her kommer vi inn på Vestre Gran IL sitt løypenett. Løype 1293 går til venstre mot Kittelsrudtoppen, mens løype 1295 kan følges mot høgre, til Granlund. I samme retning går løype 1294 i en runde rundt Buhammeren.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km