Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern

Løype nr: 1353
Lengde: 4.1 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 19.01.2021
Delvis preparert: 02.01.2022 09:07

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter på Kleivstua, der den til å begynne med går i lysløypa (løype 89). Deretter følger den Grenadertraseen (løype 90 og løype 92) frem til Bønnerudtjern i maskinpreparerte spor. Ved sørenden av tjernet tar den av fra skogsbilveien, ned til venstre, og fortsetter da i scooterløypa over til nordenden.

Derfra går den videre nordover til - og over - Retthelltjern. Herfra går det løype til høyre, som fører frem til møtet med løype 90. Men vår løype går rett frem og opp en bakke. Den er ikke lang, men ved dårlige snøforhold er den vrien.

Løypa ender et par hundre meter senere. Det kommer en scooterløype skrått inn fra høyre, og den kjøres hvis det er vanskelige is- eller snøforhold over vannene eller i bakken i nordenden av Retthelltjern. Denne løya har forbindelse med løype 90.

Du kan fortsette videre nordover i løype 91, som går mot Skardtjern og Gyrihaugen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
256 Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda Ringkollen Sollihøgda 42.7
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kleivstua