Skytebanen - Finnlaus

Løype nr: 1367
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 1.7 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Grindvoll IL
Ferdig preparert: 01.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i løypekrysset rett øst for Skytebanen ved Grindvollinna. Her møtes løyper fra Ballangrud (løype 1365) og Skøyen (løype 1366).

Løypa går mot nord, over åpne jorder og gårdsveger. Etter Kjevlingen kommer du inn i en ganske bratt oppoverbakke, der du også krysser Kjørkevegen. Videre er terrenget småkupert.

Vel oppe på jordene ved Finnlaus kan du velge mellom to løyperetninger. Tar du til venstre, kan du følge løype 1368 forbi Jordestua til Ballangrud. Løype 1335 går i motsatt retning, opp til Åslund. Dersom du går et lite stykke i samme retning, og så tar til høgre, kan turen gå ned til Grønvoll i løype 1635.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km