Ringen - Kalvsjø

Løype nr: 1369
Område: Nordmarka nord
Lengde: 1.5 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Svea Skilag
Ferdig preparert: 15.03.2021
Delvis preparert: 27.03.2021 10:16

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa går gjennom kulturlandskapet øst for Kalvsjøtjernet. Den starter ved Randsfjordlinna, der jernbanen passerer Ringen gård. Etter at en liten oppoverbakke er unnagjort, er du oppe ved Rud gård, og krysser Oppenvegen. Like etter, tar løype 1360 til venstre. Den ender ved Roa stasjon.

Den videre traseen går over relativt flate jorder, og i neste løypedele går du rett frem. Her kommer løype 992 (fra Roa) inn fra venstre. Løype 351 fra Svea sportshytte kommer også inn her, mens løype 1371 (rundløype på jordet) går til høyre.

Der løypa ender, ved Kalvsjø, kan du velge å fortsette vestover i (løype 1361) til Halvorsrud.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km