Halvorsrud - Stormyra

Løype nr: 1372
Område: Nordmarka nord
Lengde: 3.4 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Jevnaker IF Ski
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa fører deg opp i den nordlige delen av Nordmarka - fra nord. Den starter i løypekrysset ved Halvorsrud. Her møtes løyper fra Kalvsjø (løype 1361), Kinge (løype 1371) og Myrskogen (løype 1370).

Løypa starter i rundt 400 meters høyde og ender vel 550 meter over havet. Mesteparten av stigningen er i starten - og så er det noen bakker helt mot slutten. Fra deler av løypa er det fin utsikt mot Jevnaker.

I nordenden av Stormyra møter vi løype 497 som går til venstre mot Jonsrud og Svea Sportshytte. Vår løype ender i sørenden av myra, der vi kan fortsette rett fram mot Kalrasen (løype 995) eller til høyre i retning Trantjern via Ballangrudsæterhøgda (løype 352).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km