Knurra - Geitsjøen

Løype nr: 1395
Område: Østmarka
Lengde: 0.8 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 12.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne løypa er Knurra. Hit kommer det to løyper fra Vangen: løype 189 via Skålsjøen og løype 190 over Tonevann. Løype 257 kommer over isen fra sørenden av Røyrivann.

Vår løype går nordover, og i første løypekryss tar løype 256 til venstre - nordover mot Losby. Her holder vi til høyre, og løypa fortsetter i "smala" mellom Elgås og Merrasprenga. Ved lav vannstand går man et lite stykke på bunnen av vannet.

Løypa ender i krysset rett sør for Øya i Geitsjøen. Herfra kan turen går videre i løype 1394 - enten rett fram mot Badstudalen, eller til venstre mot Fløyta. Mot venstre går også løype 1396 - nordover til Djupdalen. Tar vi til høyre i krysset på Geitsjøen, kan vi følge løype 255 gjennom Kalddalen til Nordre Krokvann.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km