Geitsjøen - Djupdalskrysset

Løype nr: 1396
Område: Østmarka
Lengde: 1.8 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 14.01.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i løypekrysset sør for Øya, nesten midt i Geitsjøen. Her møtes løyper fra Fløyta og Badstudalen (løype 1394), Knurra (løype 1395) og Nordre Krokvann (løype 255).

Løypa går nordvestover på isen, passerer Ospøya og går videre nordover i et "dalsøkk" mellom Østaveien og halvøya hvor Finnland ligger. Løypa går på vann, flytemyr og gjennom tett skog, og krysser Lille Losby-runden.

Den ender i Djupdalskrysset, nederst i Djupdalen. Herfra kan turen fortsette i løype 281 til Losby, i løype 401, som går opp Djupdalen, eller i løype 339,som går rett sørover på Østaveien og videre opp Badstudalen. Begge de sistnevnte løypene ender på Setertjernstua. Løype 1397 går ut på Mønevann.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km