Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset

Lengde: 1.1 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Breiskallen Sportsklubb
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter i krysset øverst i Edelgranvegen. Her møtes to løyper fra Osbakken og Skumsjøen - løype 1404, som kommer opp Edelgranvegen, og løype 633, som går opp bakkene fra Grobekkvika. Løype 569 kommer opp fra Sveumkrysset.

Fra krysset går løypa først mot nordvest. 400 meter fra start - der løype 1405 fortsetter mot Veset - tar du av mot venstre. Løypa går i sørvestlig retning, i svakt stigende terreng, og for det meste på myr.

I neste kryss går løype 634 til høyre - også den mot Veset. Men du tar til venstre her, og så ender løypa i krysset like etter. Dette er Nedre Stokkhyttakrysset, som ligger øst for Stokkhytta. Herfra kan turen fortsette rett fram til Sveumkrysset (løype 638) eller mot høyre, opp til Øvre Stokkhyttakrysset (løype 1425), der det er løyper videre innover Vardalsåsen.Edit

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km