Skillingsdalen - Sinober

Lengde: 2.6 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 29.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne løypa er løypekrysset i Skillingsdalen. Hit kommer løype 672 fra Movatn og løype 550 fra Sandermosen.

Løypa går i stigende terreng - først sørover på skogsbilveien, og så nordover, rett sør for Torkildstuhøgda. Fram til nå har løypa fulgt fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus (Nittedal). Resten av traseen ligger i Nittedal kommune.

Etter at skogsbilveien er slutt, går løypa i østlig retning fram til Sinober. Herfra er det mange løyper videre. Løype 669 og løype 144 går begge til Sørskogen, løype 143 går sørover til Vennervann mens løype 145 går nedover til Burås og Movatn. Dette kan dermed være en alternativ løype hjemover.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km