Ramstadsjøen nord – Setertjernstua

Løype nr: 1491
Område: Østmarka
Lengde: 1.7 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Rælingen kommune
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter nord i Ramstadsjøen, der løype 259 fra Brudalen og Marikollen passerer. Løypa går sørover på isen, før den dreier mot vest. Her er det et løypekryss der løype 258 tar av til venstre, sørover til Nordbysjøen. Mot venstre går også løype 1490, som ender i den østre enden av vannet. Derfra går det løype videre mot Hektner og Smestad. Men vår løype fortsetter mot høyre i dette krysset, inn på land, og det korte stykket fram til Setertjernstua. Her er det servering i helgene (sjekk åpningstidene).

Om du ikke snur med det samme, har du nå følgende muligheter: Du kan f.eks. ta turen ned Badstudalen (løype 339), og så returnere til Setertjernstua gjennom Djupdalen (løype 401). Da får du en fin runde. Fra Djupdalskrysset går det løype til Losby - en mulig avstikker fra runden, altså.

Løype 259, som vi allerede har nevnt, går mot Djupdalsmyra, over til Brudalen og forbi nordenden av vannet, der vår løype startet. Løype 261 går til Myrdammen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km