Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet

Lengde: 6.2 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 16.04.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er Dæhlieløypa, oppkalt etter en ikke helt ukjent norsk skiløper med dette området som "hjemmebane". Løypa starter nordvest i Bjertnessjøen, der løype 382 og løype 155 passerer. Den går først knapt 300 meter nordøstover (altså ikke i retning Råsjøen) - og så skal vi holde til venstre, nordover på skogsbilveien. Det er jevn stigning oppover fra ca 360 meter over havet til 500 meters høyde etter nesten 2,5 kilometer.

Resten av løypa går i noe variert terreng, først langs Østre Herretjerna, videre via Råbjørndalen og så mot vest og sør - fram til Trasletjernet. Her møter den løype 152, som går til høyre i retning Råbjørn, Snellingen og Brovoll. Løype 1228 fortsetter ned Trasletjerndalen til Råsjøstua. Så da er det fritt fram videre!Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km