Lorerunden

Løype nr: 1536
Lengde: 7.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Ferdig preparert: 18.03.2019
Delvis preparert: 01.01.2022 20:49

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne normalt scooterkjørte runden kan gåes fra alléen til Stein gård (Steinssletta parkeringsplass), Steinsbakken, eller fra Kalkverket. Den går på jorder mellom Loreåsen og Hurumåsen og har flott utsikt til Steinsfjorden. Flat trasé. Det finnes også en tilbringerløype fra nedre Steinsåsen.

På denne runden ser du storgården Stein og gravhaugen Halvdanshaugen, på nordre del av løypa er det også en sjelden fin furu.

Fra Steinsallen er det mulighet til å gå inn i Rundløypene på Steinsletta, som er som er et nav i løypesystemet i Holebygda. Det gir deg mange muligheter til å utvide turen til mange deler av bygda - til vestre del, med Rundløyper på Røyse, og sørover i løypene på Viksåsen og Kongo, som igjen gir deg mulighet til å gå Rytterakerrunden. Nordover kan du gå Hvervenmoenløypa til Hønefoss.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kalkverket