Hovsvåja - Skjerva sag

Løype nr: 1573
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skjerva løypelag
Ferdig preparert: 29.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i Hovsvåja, vest i Våja, der løype 1615 kommer ned fra Øvervåja. Den går sørover på isen på Våja og Skjelbreia, fram til Skjervetråkket.

Løypa går inn på land øst for utløpet fra Skjelbreia, krysser Oppdalslinna, og ender ved Skjerva sag.

Dette er et knutepunkt i løypenettet som Skjerva løypelag preparerer. Herfra kan turen evt. fortsette sørover til Aklangen i løype 1567 over Skjervemoen eller løype 1619 over Hesterær. Begge har forbindelse videre til Brovoll. Vestover til Koperud går løype 1568, mens løype 1572 går mot vest og så nord, til Breidtjernet. Løype 1569 går ut på Skjervevatnet.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km