Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna

Løype nr: 1580
Lengde: 3.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Nordre Østbygda vel
Ferdig preparert: 20.02.2021
Delvis preparert: 31.12.2021 13:28

Oversiktskart

Beskrivelse

Scooterløype i åpent og variert skog- og myrterreng. Løypa går nordover fra hyttefeltet ved Hagen i Nordre Østbygda, krysser Hagenmyra, og stiger så i et par brattere kneiker opp mot Amsrudlangmyra.

Løypa fortsetter over myra, og så går det utfor ned mot Dammyra, før løypa kommer opp på bilvegen 2-300 meter sør for parkeringsplassen ved Høgbrenna.

Herfra kan turen fortsette innover Vardalsåsen (løype 564 til Fjortentjernsmyrene/løype 1423 til Kjøyvemyra) eller over til Søndre Land østås (løype 577/løype 578 til Skihytta).

På Hagenmyra kan en ta til høyre, østover mot Purkemyra (løype 1581), som igjen har forbindelse med løype 1582 mot Solliøygarden, løype 1584 mot Tjennsmyra og løype 1583 mot Trollheim.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km