Purkemyra - Trollheim

Løype nr: 1583
Lengde: 3.7 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Nordre Østbygda vel
Ferdig preparert: 31.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Scooterløype i variert skog- og myrterreng. Fra Purkemyra følger løypa brøytet tømmerbilveg slakt hellende ned mot Svartbekken, før det stiger opp til Fuglerudlangmyra. Her tar løypa av fra brøytet veg og går slakt innover. Så passeres kraftledningsgata, før en kommer til Hølbekkhytta.

Nå stiger det opp mot Kølmilmyra og løypa går videre i småkupert skog- og myrterreng fram til løypekrysset ved Trollheim. Her kommer den inn på løype 557 mellom Rørmyra og Mæhlumsetra.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km