Fagervann - Auretjern

Løype nr: 1587
Lengde: 1.9 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter på Spålsveien, i krysset like vest for Fagervann. Her møtes løyper fra Vambutjerna (løype 1593) og Storflåtan (løype 98).

Fagervann passeres på nordvestsiden, deretter Spålsetra, og så får vi Spålen på høyre side. Løype 1589 går ut på isen, til løypekrysset i nordenden av vannet.

Vår maskinpreparerte løype fortsetter litt til, fram til Auretjern. Videre mot nord går løype 1139 i retning Store Sinnera, mens løype 1588 tar inn til venstre mot Vesle Ugla.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 36.8
362 Ringkolløptraseen Ringkollen Ringkollen 21.5
97 Rundtur innom Spålen Ringkollen Ringkollen 17.5