Spålen N - Finnstad

Løype nr: 1590
Lengde: 1.4 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter nord i Spålen. Den går først inn til land på østsiden, og så nordøstover i stigende terreng gjennom tett gammelskog . Etter ca 1 kilometer med stigning møter løypa skogsbilveien gjennom Sinnerdalen, og løype 1132, som følges ned bakken til Finnstad, løypas endepunkt.

Fra Finnstad kan du fortsette over Finntjern og videre til Katnosa og Sandvikshytta (løype 100). Du kan også komme sørover til Spålsbu fra Finnstad (løype 471). Et annet godt alternativ er å gå nordover over vannene til Tverrsjøstallen (løype 1140).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km