Treningsrunden

Løype nr: 1601
Lengde: 7.0 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Flott runde i snøsikkert terreng ca. 600 moh. En stor del av løypa går i myrterreng, og har lang preppesesong.

I og med at dette er en rundløype, kan man starte fra flere steder på den, men et godt utgangspunkt er løypekrysset ved Borgersetra. Ved å gå østover kommer du først til løypekrysset ved Rughaug, der løypa krysser scooterløypa mellom Ringkollen og Damtjern (løype 229).

Du kommer så til løypeknutepunktet ved Vambutjerna, hvor det vinteren 2012/2013 ble satt opp en mobil rastebu, Vambua. Her holder du til høyre, og kommer til Viksetra, løypas laveste punkt (ca. 575 moh.). Her er det et løypekryss, der du igjen møter løype 229, som her kommer inn fra venstre fra Damtjern. Treningsrunden fortsetter imidlertid til høyre, og skilles fra løype 229 etter 300 meter. Vår løype, som er hovedløypa her, går mot venstre, og fortsetter til høyre når den kommer til løypekrysset ved kraftgaten (Holsledningen) ved Høgåsen. Her er det fin utsikt ned mot Storflåtan. Løypa som går til venstre, dvs. nedover, er løype 1599 mot Vassendvika.

Etter noen oppoverbakker er du tilbake ved Borgersetra (ca. 640 moh.), der du startet. Herfra kan du komme til Ringkollen (løype 1595) eller Langtjern (løype 1596).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
320 Treningsrunden Ringkollen Ringkollen 14.6