Borgersetra – Vambu

Løype nr: 1602
Lengde: 2.4 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løype som går i et nydelig myrområde, mesteparten over 600 moh. Løypa er en del av traseen til Treningsrunden (løype 1601).

Fra løypekrysset ved Borgersetra går løypa østover til løypekrysset ved Rughaug, der løypa krysser scooterløypa mellom Ringkollen og Damtjern (løype 229). Vår løype går videre til løypeknutepunktet ved Vambutjerna, hvor det vinteren 2012/2013 ble satt opp en mobil rastebu, Vambua.

Her går det løype til venstre mot Uglaveien ved Øyangen (løype 99) og til høyre i retning Viksetra (løype 93). Videre østover går løype 1593 til Øyangsrøysa og Fagervann.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
362 Ringkolløptraseen Ringkollen Ringkollen 21.5
97 Rundtur innom Spålen Ringkollen Ringkollen 17.5