Skalbrenna - Sauebingen

Løype nr: 1617
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 0.6 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skjerva løypelag
Ferdig preparert: 00.00. 0

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Skalbrenna, i vegkrysset øverst i Mannefallet langs Skardbrennvegen. Det er en sideløype til løype 1572 mellom Skjerva sag og Breidtjernet.

Fra start dreier løypa sørøst i lett helling på skogsbilveg inn til endepunktet ved Sauebingen. Herfra fortsetter løype 1618 opp til Skjerveknatten.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km