Skjerva sag - Hesterær - Aklangen

Løype nr: 1619
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 3.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skjerva løypelag
Ferdig preparert: 00.00. 0

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen ved Skjerva sag går løypa sørover i en kort, felles trasé for begge løypealternativene over Skjervemoen. Etter bare 250 meter tar vi til venstre og svinger oss litt opp og tilbake nordover, før vi på nytt vender sørøstover langs en enkel anleggsveg mot hyttefeltet på Skjervemoen.

Disse hyttene ble flyttet fra Grøa da vatnet ble interkommunal drikkevasskilde. På toppen har vi spredte furuer og fin utsikt over Skjervevatnet.

Løypa dreier til venstre over Skjervemoen og ned på et lite myrdrag som leder oss ned til den ene myrarmen på Langmyra. I åpent og flatt myrlandskap beveger vi oss i dovne svinger mot Åbbårputten, og videre kort ned til myrene langs vestsida av Hesterær.

Vi krysser Hesterær og følger østsida av Mærrafua, der det blir mulighet for mange fine solplasser. Vi krysser bekken fra Hesterær/Mærrafua og slipper oss enkelt ned Aklangsbakken til løypekrysset ved Aklangen.

Tar vi Aklangsvegen mot høgre, kan vi følge løype 1567 tilbake til utgangspunktet via en mer vestlig løype over Skjervemoen. Disse to løypene utgjør til sammen Skjervemoen rundløype.

Mot venstre går løype 1620 til Minnerstua og Avalsjøkalven, vest i Avalsjøen. Derfra er det forbindelse videre til Brovoll.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
502 Skjervemoen rundløype Skjerva Skjerva 5.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skjerva