Sand - Lunner stasjon - Flatla

Løype nr: 1622
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Lunner vel
Ferdig preparert: 00.00. 0

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved rundkjøringa på riksveg 4 og E16, like ved Lunner rådhus på Sand/Roa. Man må dessverre krysse E16 for å komme til løypa, noe som ikke er ideelt, særlig med glatte skisko og hendene fulle av skiutstyr.

Den fortsetter over jordene i retning Lunner sentrum og Lunner stasjon. I begynnelsen er det flatt, før det går slakt oppover.

På toppen av de første jordene går løypa inn gjennom skogen på en traktorveg, før den krysser Kalvsjøbekken ved Rypsekkvegen og går videre på nye jorder opp til Lunner sentrum.

Like sør for Lunner stasjon, i Nedre Jernbaneveg, er det mulig å komme seg over jernbanelinja om man vil ta toget.

Løypa går videre nordover på jordene forbi Lieker, hvor den krysser Lunnerlinna.

De siste drøye 100 meterne må man gå på veg gjennom en undergang under jernbanen og krysse Korsrudlinna, før man er framme ved Flatla.

Herfra kan turen fortsette oppover åsen, i løype 1631 til Solheimstorget og Åslund.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Roa