Kjørven - Skøyen

Løype nr: 1636
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 1.7 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Lunner vel
Ferdig preparert: 00.00. 0

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i nærheten av Kjørven-gårdene i Lunner. Først gjør den en runde på ca. 600 meter på et jorde mellom Lunnerlinna, Hagagutua og Tomtervegen. Fra Hagagutua går løypa nordover, inn på et lite beite, før den dreier vestover, ut på jordet igjen. I første kryss kommer løype 1633 fra høgre.

Videre går løypa gjennom en liten skogkrull opp til Kjørkevegen. Traseen er litt svingete og småkupert, så de ca. 40 høgdemeterne som nå er unnagjort går forholdsvis lett.

I løypekrysset ved Kjørkevegen går løype 1633 til høgre, mens denne løypa går over Kjørkevegen og fortsetter flatt bortover jordet i retning vest.

I neste kryss kan man ta løype 1624 til høgre. Tar man til høgre også i de neste fem kryssene, kommer man tilbake til krysset ved Kjørkevegen, og har gjort unna en runde på 5,7 km.

Vår løype går til venstre og møter Skøyenrunden, som Grindvoll IL kjører, før den går ned til busstoppet og innkjøringen til Lunner barneskole på Skøyen. Her er det også parkeringsmuligheter.

Dette er et fint utgangspunkt for skitur i kulturlandskapet i løypene som Lunner vel, Grindvoll IL og Vestre Gran IL preparerer.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km