Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen

Løype nr: 190
Område: Østmarka
Lengde: 6.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 12.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Til Knurra kommer vi i løype 256 fra Losby eller løype 1395 fra Geitsjøen. Vi befinner oss nå i den trange passasjen sør for Fløyta. Løypa går ut på Røyrivann, der løype 189 skiller lag med vår, og svinger til høyre mot Vangen via Skålsjøen. Vi skal derimot rett sørover vannet.

I sørenden av Røyrivann ligger DNT-hyttene Røyrivannskoia og Stallen. Før koia kommer vi til et løypekryss. Pass på å følge løypa inn i vika vest i vannet (se skiltet "Tonevann - Vangen 5,5" på odden). Vi skal altså holde til høyre her, mens løype 257 fortsetter til sørenden av Røyrivann, med forbindelse videre til Søndre Krokvann.

Oppstigningen mot Tonevann er ganske avvekslende, ved lite snø og lite tele kan den til og med være spennende. Et stykke oppe i bakken krysser vi en tømmervei, den er meget sjelden brøytet. Litt lenger oppe har vi snu- og velteplassen Nes-setra på høyre hånd. Veien heter "Vannveien" i Losby. De vintrene som den ikke brøytes forsøker vi å kjøre ett spor og et parallelt hunde- og ridespor hit. Noen ganger har det vært vellykket.

Ved Lisetra tar en av våre "historiske" puttisløyper av til Lisetra og Skålsjøen. Vi er like overrasket hvert år over at det er noen som tråkker den opp. Fin tur videre mot solen over Tonevann. Mange attraktive hytter rundt vannet. De kom opp rundt 1950, før Oslo kommune kjøpte skogen. Navnet Tonevann er avledet av Tonekollen som igjen er en forvanskning av "Tordenkollen". Her kan det smelle så kraftig at fisken gjemmer seg. Ellers har Tonevann godt isfiske.

Ved kjøringen ned og ut på Mosjøen kan det være lurt å vurdere isen langs stranden først, særlig om våren eller etter lengre mildvær. Bekken fra Tonevann har en tendens til å svekke isen et stykke langs stranden. Ved Mosjøen det også mange hytter, men det er helst om sommeren at det liv i dem.

Vi holder oss vest for den store øya og svinger inn til vestsiden av Mosjøen. Kano-stativet markerer oppgangen til Vangen hvor hyggelig vertskap venter på oss med kaffe, sjokolade og "biteti". Fra Vangen går det flere løyper videre, bl.a. mot Skjelbreia (løype 423) og Bysetermosan (løype 182). Løype 189 går tilbake til utgangspunktet via Skålsjøen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
41 Vårskitur i Østmarka Bysetermosan Bysetermosan 19.9