Myllsdammen - Trantjern [over vannet]

Løype nr: 220
Område: Nordmarka nord
Lengde: 4.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Mylla løypeforening
Ferdig preparert: 02.01.2022
Løypa prepareres på oppdrag av Skiforeningen

Oversiktskart

Beskrivelse

For å komme til starten av denne løypa, kan du ta Skibussen til Myllsdammen. Det er gode parkeringsmuligheter i området her, med parkering både ved brua og ved garasjen til Mylla løypeforening.

Løypa går på isen vestover Mylla fra parkeringsplassen til Mylla løypeforening i østenden av vannet. Midt ute på isen går det løype til venstre, inn til Åssjøvika og opp til Bislingen. Dette er Formoløypa (løype 492). Vår løype fortsetter vestover, og går inn til land på sørsiden et stykke før vi er kommet helt vest i vannet. Like før, går løype 347 til høyre på isen - den går inn til nordsiden, til Brattvoll.

Vi følger skogsbilveien siste stykket fram til krysset ved Trantjern. Herfra fortsetter løype 504 (hold til venstre i krysset, og så til høyre) sørover mot Tverrsjøen, der løypenettet sprer seg videre til ulike deler av Marka. Tar vi til høyre i krysset, kan vi følge løype 352 over Ballangrudsæterhøgda (som også er kalt Ballangrudkollen) - også den går til Stormyra. Her kommer vi altså inn i området nord for Mylla. Endelig kan den allerede før nevnte skogsbilveien lede oss tilbake til Myllsdammen (løype 346).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
85 Først skibussen, så Maridalsbussen Myllsdammen Hammeren 43.6
95 Gjennom Nordmarka fra Mylla Myllsdammen Skansebakken 35.3
128 Lille Myllarunden Myllsdammen Myllsdammen 13.9
259 Vakkert og lett fra Mylla Myllsdammen Myllsdammen 32.3
12 Villmarkstur gjennom Nordmarka Myllsdammen Elveli 35.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Myllsdammen