Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua

Løype nr: 235
Område: Nordmarka syd
Lengde: 10.6 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 31.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne løypa er krysset vest for Skjærsjødammen. Her møtes løype 708 fra Hammeren, løype 1375 fra Ullevålseter og løype 712 fra Østre Aurtjern.

Løypa går over til østsiden av Skjærsjøen, og videre i jevn motbakke opp lia. Etter vel 2 kilometer flater den ut, og fortsetter i småkupert terreng. 3 kilometer fra start går løype 1516 til høyre - gjennom Øyungslia til Øyungsdammen. Vår løype fortsetter forbi Rypetjern til Rottungen. Her kan du ta til venstre mot Bjørnholt eller til høyre mot Øyungen (løype 365).

Etter en stigning ved Rottungen, fortsetter løypa på flat skogsbilvei (Tiurleiksveien) til den stiger opp mot Myrtjernhøgda. Her går løype 375 til venstre Bjørnholt. Så bærer det ned Middagsdalen til Fortjern. Her går løype 131 til høyre mot Delebekken og Hakadal. Vi tar til venstre her, og tar fatt på siste etappe over Bonnamyra og fram til Kikutstua. Man kan også gå over Bjørnsjøen det siste stykket til Kikut.

Fra Kikut fins det en rekke alternative løyper å velge mellom, både innover i Nordmarka og tilbake i retning byen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
78 Øst for Bjørnholt - vest for Kobberhaugene Sognsvann Frognerseteren 30.5