Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet)

Løype nr: 243
Lengde: 3.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Du kommer til løypas startsted ved å følge løype 390 fra Ringkollen, eller bruke bil. Løypa går ut på Øyangen fra Jonsetangen. Et lite stykke ute på isen tar løype 230 til høyre i retning Vesle Ugla. Men vi fortsetter rett fram.

Løypa snor seg i s-form - først mot nordøst, deretter rundt Sovarodden og rett nordover, før den så går østover og innover land ved Damstua. Herfra er det først litt stigning, og så unnabakker ned til Mosjøen. På vei ned passerer du mellom husene på Øyangssaga. Bakkene her kan være litt vanskelige hvis det er hardt i traseen, så vis litt forsiktighet.

Straks du er nede på vannet, tar løype 226 skarpt til høyre mot Ugla og Langtjern. Du har to andre valg også: Du kan runde odden i øst (på høyre side), eller holde til venstre, og fortsette langs land. I begge tilfeller treffer du etter hvert Ringkolløp-traseen, og det er forbindelse videre til Tverrsjøen i løype 338.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
96 Rundtur fra Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen 31.9