Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen

Løype nr: 258
Område: Østmarka
Lengde: 7.1 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Rælingen kommune
Ferdig preparert: 15.03.2013

Oversiktskart

Beskrivelse

Setertjernstua er startstedet. Dette er et populært turmål i denne delen av Østmarka. Hit kan du bl.a. komme gjennom Djupdalen (løype 401) eller Badstudalen (løype 339) - begge løyper med forbindelse fra Losby. Eller du kan komme fra Marikollen og Brudalen i løype 259.

Vår løype går først østover, og ut på Ramstadsjøen. Fra løypekrysset ute på isen fortsetter løype 1490 til den østre enden av vannet. Derfra er det løypeforbindelse videre mot Hektner og Smestad.

Vi tar til høyre her, og går rett over vannet i sørøstlig retning. Vi kommer inn i ei lita vik og går opp et litt kronglete bekkefar til "Den hvite mosen". Opprinnelsen til navnet er uklar, men kan vel ha oppstått i konsul Duborghs tid - 1890-årene. Han hadde jo jaktslott på nordsiden av vannet og holdt flere festlige sammenkomster der.

Etter 750 meter i pent terreng, krysser vi en større traktorvei. Pass på følgende: Der hvor traktor- eller varescooter-sporet "stuper" ned ei lita kneik og svinger til venstre, skal du holde til høyre bort til en skiltstake som står i bakken snaue 100 meter øst for Stutauet. Kryss veien og bekken - på klopp - fortsett rett sørover myra og opp en veldig bratt bakke.

En ting er viktig å huske på når man går i denne løypa: Nesten alle utforbakker ender i et bekkedråg hvor det ofte er åpne hull. Vær litt forberedt på det. På de lange flate strekningene kan man av og til fryde seg over fine spor, men ellers kan man ikke regne med spor av "klassisk standard" her.  Til det er det stedvis for vanskelig å manøvrere scooteren.

Det går stadig sørover - med Tjuvstuåsen oppe til venstre. Denne løypa krysser 13 private skogeiendommer, så vi må regne med å støte på "fersk" tømmerhugst. Etter en kort åpen nedoverbakke i et ca. 20 år gammelt plantefelt svinger vi mot sørvest, ned langs en litt skummel bekk. Her er det laget en klopp, men den er ikke lett å treffe.

Ved den lille myrputten Dropla ("Drøpla" er lokal uttale) er det et par fine raste- og soleplasser. Her har man følelsen av å være langt fra folk. På vestsiden av Dropla finner vi en gammel traktorvei som leder oss behagelig over til Nordbysjøen (tipset om å se opp for hull i bakkene gjelder også traktorveien!).

Vi skal ikke rett sørover vannet, men først gå et stykke østover, rundt et nes og par holmer, før løypa så svinger sørover. I denne høyresvingen tar løype 260 av mot venstre - inn til veien og parkeringsplassen ved Myrdammen.

Vi fortsetter strake veien sørover Nordbysjøen, og etter ca 1,5 kilometer ender vår løype. Her ved Festningsdalen kan vi ta til høyre i retning Grinderen og Søndre Krokvann (løype 810) eller vi kan ta til venstre, og havne på Streifinn (løype 266). Vi kan også komme nordover igjen til Myrdammen om vi går et stykke i samme retning, og så tar til venstre i løypekrysset ved Bikkjetjerna (løype 809).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km