Solvang - Bergsmarka

Løype nr: 280
Område: Vestmarka
Lengde: 5.2 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 22.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter fra parkeringsplassen ved Solvang skole og går vestover gjennom kulturlandskapet i Bergsmarka.

Fra Solvang kan en velge om en vil gå langs Haukenbekken til venste eller den noe kortere traséen på nordsiden. Her tar vi den korteste varianten, og går forbi den nedlagte Solvangbakken og opp til løypekryss mot Berg (løype 44 til høyre). Videre går løypa i flere slynger - bekken har gravd ut løypa her, så løypemaskinen sliter med å få laget løype her når det er mye vann.

Dalsmyrveien krysses, og løypa går opp flere bakker før vi krysser Jøssongveien. Bratt opp til løypekryss på toppen av lysløypa, her kommer en inn hvis en valgte å følge Haukenbekken.

Videre over flere jorder - noen hundre meter kan det være ridespor i løypa fordi rideveien til Asker kommune følger samme trasé som løypa. I henhold til avtalen med Asker kommune preparerer Skiforeningen en egen ridevei for hester.

Deretter gjennom idyllisk skog til løypekryss der løype 328 går til høyre mot Olledalen skytesenter. Så kommer en kort stigning, før løypa fortsetter over jordene langs Solliveien og videre ned i skogen. Løypa ender i løypekrysset der løype 472 går videre til Solli gård, mens løype 319 går mot venstre i retning Heia skole på Lierskogen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
477 Lavland og høyland Solvang Solvang 24.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Solvang