Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern

Løype nr: 309
Lengde: 1.7 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 27.03.2018

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en løype som går i scooterspor nesten hele veien. Løypen starter fra Sørsetraveien, ca. 1,5 km nord for Sørsetra og tar av fra veien i nordøstlig retning i småkupert terreng frem mot Bureheim. Den krysser Gamle Ringeriksvei (Kongeveien) rett etterpå og fortsetter oppover i nordøstover i et kupert, men vennlig og ganske åpent lende med blandingsskog.

Den neste kilometeren byr på noen stigninger. Hytta Oterbu passers på vei opp til det flotte området ved Torgetjern, der løypa ender i løypedelet i nordenden av tjernet.

Herfra kan du fortsette til venstre i løype 92 til Kleivstua, eller du kan gå mot høyre i sporene som tilhører løype 1221 mot Fjellstadhytta og løype 1223 til Frøshaug.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km