Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N

Lengde: 4.0 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 23.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Myggheim og går på skogsbilveien i jevnt fall nordover til Asdøltjern. Her går løype 414 ut på isen - mot Oppsalsetra.

Vi fortsetter videre rett fram. Ved nordenden av vannet tar vi til høyre, og ganske straks forlater vi så skogsbilveien og dreier mot høyre, inn i terrenget. Noen kraftige kneiker venter oss, og vi tar til høyre når vi kommer opp til høyspentlinja. Her går det løype til venstre i retning Sylling.

I småkupert terreng følger vi nå kraftlinja østover et stykke, før løypa dreier nordover, og vi treffer løype 262 mot Vestergyllen ved Danielskleiv.

Her tar vi til høyre, og går i lett terreng til skogsbilveien på vestsiden av Store Sandungen. Her møter vi løype 1388, som går langs vestsiden av vannet.

Vi tar til venstre, og straks er vi framme i nordenden av Store Sandungen. Herfra vi kan velge å fortsette nordover mot Øyevann (løype 410) eller ta til høyre mot Furuholmen (løype 306) eller Tveitersetra (løype 43). Et siste alternativ er å ta løype 36 sydover på vannet.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer