Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra

Løype nr: 325
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 3.6 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Lier kommune
Ferdig preparert: 16.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Gullaug stasjon. Herfra går det bratt oppover lia. På toppen av bakkene deler lysløypa seg i en rundløype.

Løypa går videre opp til Skapertjernveien, hvor det er forbindelse fra parkeringsplassen på Myrvoll. Den fortsetter så fram til Skapertjern og går langs tjernet og videre gjennom skogen til Sørummyra.

Tar du til venstre her, kan du komme til Stuvstjern, Reistadvollen og Gjellebekk i løype 326. Løype 1194 går til Heggsjø. Holder du til høyre, kan turen fortsette i løype 1195 til ROS-hytta. Du kan også komme til Spikkestad ved å følge denne løypa et lite stykke og så ta til høyre.

(Den vestlige delen av lysløyperunden er ikke regnet inn i distansen.)Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km