Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn

Løype nr: 34
Område: Vestmarka
Lengde: 5.7 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Bærum kommune
Ferdig preparert: 04.04.2021
Sammen med løype 1412 er denne erstattet av løypene L1498, L1499 og L1500.

Oversiktskart

Beskrivelse

Snøsikker løype som går fra Skoglund og opp Brekkedalen og Syljudalen. I ca. 2,5 kilometer er det jevn stigning. Nå kommer vi til et løypekryss der løype 33 fortsetter rett fram. Dette kan være en alternativ trasé videre.

Men vi tar til venstre her, og nå er det slutt på stigningen. Vi passerer Godtland og kommer ned mot Svartvann. Her er det et løypekryss. Dersom vi fortsetter rett fram her (løype 1412), kommer vi opp under Risfjellet.

Vår løype går imidlertid til høyre, vi krysser bekken fra Svartvann, og kommer inn på skogsbilvei, der vi tar til høyre. Her går løype 598 ned Grønlandsveien mot Langåsen. Vi fortsetter sør for Svartvann og Svartvannshytta (som ligger kun noen titalls meter fra skogsbilveien, men er skjult av trærne), og er snart framme på Mikkelsbonn.

Herfra går det flere løyper videre sørover. Løype 463 går til Damvann, med forbindelse til Sandungen, løype 1248 går til Rudsmyr, mens man kan komme seg til Grønland ved å velge løype 596. Hvis man ønsker å gå nordover mot Sollihøgda, kan det gjøres ved å ta løype 32. Den går i samme spor som løype 33 den første knappe kilometeren.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skoglund