Svea - Svesvika [over vannet]

Løype nr: 343
Område: Nordmarka nord
Lengde: 1.1 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Mylla løypeforening
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Svea Sportshytte og går rett sørover i kulturlandskapet langs med Sveavegen. Vi kommer fram til Kalven. Her går den maskinpreparerte løypa til høyre (løype 997), men vår løype går over vannet.

Det blir nå noen hundre meter på tørr grunn før et nytt vann venter. Det heter Svea, og i nordenden av det har vi Nordstrand. Løypa fra Grua (løype 349) kommer inn fra venstre, men vår løype fortsetter frem til sydenden av vannet hvor løypa blir landfast ved Svesvika.

I Svesvika møter løypa den maskinpreparerte løype 748 som benyttes hvis isen på vannene ikke er sterk nok til løypepreparering. Denne løypa er en forlengelse av løype 997. Men det er flere løyper som går ut fra Svesvika. I sørøstlig retning går løype 993 til Myllsdammen. Vestover går løype 994 via Belteren til Kalrasen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km