Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll

Løype nr: 347
Område: Nordmarka nord
Lengde: 3.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Mylla løypeforening
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Scooterpreparert løype som starter ved Trantjern, vest for Mylla. Vi følger hovedløypa ut på vannet, men der den dreier østover mot Myllsdammen (løype 220), velger vi det sporet som går mot nordøst. Vi kommer dermed inn til land ved Brattholt på nordsiden av vannet, og går frem til løypekrysset sør for Brattholt, der vår løype slutter.

Fra Brattvoll går det løype nordover til Volla (løype 1262), mens løype 1263) går østover over Viggeren til Kalrasen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km