Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika

Løype nr: 349
Område: Nordmarka nord
Lengde: 4.8 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Mylla løypeforening
Ferdig preparert: 12.03.2021
Delvis preparert: 19.03.2021 21:43

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra togstasjonen på Grua går du først 100 meter parallelt med toglinjen i retning Oslo (gangvei langs gamle Rv 4/Hadelandsvegen). Du går gjennom undergangen og følger Sagvegen fra hjørnet av idrettsplassen frem til Myllavegen ved Kiwi. Her tar du til høyre, og følger Myllavegen oppover 400-500 meter. Det er rødmerking hele veien. Så tar du til høyre, inn i Sveavegen - og 300 meter senere starter løypa på venstre side av veien. Det er ca. 1,1 kilometer fra stasjonen og hit.

Rett etter det første skogholtet, ved Muttajordet, svinger løypa til ventre i retning Mutta gård. Derfra går den sør for Muttatjern (i dette området går løypa delvis på gamle gruveveier), fortsetter videre i nordskråningen av Ristirauvfjellet og går fram til Sveavegen. Her, like ved badeplassen i nordenden av Svea, er det en parkeringsplass.

Etter å ha kommet ned på vannet, kan vi svinge til høyre i løype 343, og komme nordover til Svea Sportshytte. Men vår løype går sørover Svea på isen og i land ved Svesvika.

Fra Svesvika er det flere løypevalg. Til venstre går løype 993 sørøstover til Myllsdammen. Ved å gå til høyre kommer du inn på løype 994 som går vestover til Belteren og Kalrasen eller løype 996 som går nordvestover før den går østover til nordenden av Svea.

Distansen er målt fra stasjonen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grua