By - Greinehytta

Lengde: 4.9 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Bærum kommune
Ferdig preparert: 23.03.2021
Delvis preparert: 31.12.2021 07:53

Oversiktskart

Beskrivelse

En av de mest brukte og snesikre løypene i hele Marka. Det er ikke uvanlig at sesongen varer fra november (av og til oktober!) til mai, og sammen med traseen videre på skogsbilveien til Tverrelva kalles den "Helårsløypa". Den er lettgått og barnevennlig med relativt få stigninger. Løypen går på skogsbilveien på østsiden av Lomma som en gang var nyttig for tømmerdrift, sagbruk og jernverk. Her var det aktiv skogsdrift på den gamle måten med fløyting i elva helt til 1967, da "Olsebykara" på Guribysaga også gav opp som de siste.

Start ved jordet rett ved P-plassen/bussholdeplassen ved By, alternativt kan man gå veien noen hundre meter frem til bommen der det "alltid" er gode forhold. En mulig start er også ved den nederste P-plassen ved Guriby.

Etter ca. 4,5 kilometer kommer man til løypekrysset ved Greinehytta, der det er servering i helgene. Fra krysset fortsetter løype 78 videre langs Lomma til Tverrelva. For å komme opp til selve hytta, tar man derimot til høyre her. På vei mot hytta, stikker løype 393 inn i skogen til venstre - denne går mot Tverrelva via Soterud, dvs. litt mer inne i skogen. Begge de sistnevnte løypene kan altså velges dersom man f.eks. tenker seg videre til Løvlia.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
5 Barnevennlig tur til Greinehytta By i Lommedalen By i Lommedalen 9.8
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 36.8
434 Snøsikker tur i valgfri stil By i Lommedalen By i Lommedalen 26.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra By i Lommedalen