Store Sandungen (over vannet)

Lengde: 2.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løype som prepareres når snø- og isforholdene er gode over Store Sandungen.

Fra løypekrysset ved nordenden av vannet (Djupedalsvika) går løypa først på maskinpreparert skogsbilvei sørøstover. Etter å ha passert under kraftledningene går løypa så ned på vannet (til høyre), og fortsetter så sørvestover. Etter ca. en kilometer på isen, ved Snarodden, kan du velge om du skal følge løypa vestover for ilandstigning der, eller om du skal fortsette rett frem mot Junkertangen.

Hvis du benytter deg av det første alternativet, kommer du til vannets vestligste punkt. Her er det et løypekryss på skogsbilveien, der det går tre løyper videre. Løype 1388 er det landfaste alternativet mellom nord- og sørvestenden av vannet, mens Løype 1245 går til venstre. Den følger skogsbilveien frem til løypekrysset ved Junkertangen. Du har også mulighet til å gå sørvestover til Myggheim (løype 29). Hvis du derimot ender opp ved Junkertangen, kommer du inn på løype 412 og løype 30, som begge går til Solli gård. Fra dette løypekrysset går også løype 292 til Tveitersetra via Bergsåsen. Løype 1245 starter også fra dette løypekrysset.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer