Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene]

Lengde: 4.2 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved sydenden av Søndre Heggelivann, der løype 67 fra Storebekkhytta (i Gråseterveien) og løype 1261 fra Kjagdalskrysset (i Heggeliveien) møtes.

Men vår løype går ut på isen, og dreier først svakt mot høyre. Nå venter ca. 1,7 kilometer i rett linje nordvestover på isen, før løypa går inn på land like før møtet mellom de to Heggelivannene. Etter knapt 400 meter er du så ute på Nordre Heggelivann.

Løypa runder svakt mot høyre, og du tar fatt på ca. 1,5 kilometer mot Heggelia. Nedenfor Heggelia deler løypa seg - du kan gå på land (det er servering deler av skisesongen - sjekk åpningstidene) - eller du kan velge å fortsette videre nordover vannet til løypekrysset ved Gagnumseter. Derfra går det løyper til Løvlia og Storflåtan.

Du kan også ta løypa som går sydover på Heggeliveien (løype 998). Den går på østsiden av Heggelivannene frem til dammen ved Søndre Heggelivann, der vår løype startet. Endelig er løype 1048 et alternativ - den går opp til Oppkuvbekken, og derfra kan du fortsette turen i løype 1260, som har forbindelse med løyper i retning Sørkedalen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
9 Rundtur fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken 35.3