Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra

Løype nr: 397
Lengde: 5.2 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 20.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Tverrelva der det er satt opp en ny scooterbro over Tverrelva. Broen erstatter tidligere bro som forsvant i flommen for noen år siden. Løypa går i stigning og i lett terreng til Plassedammen. Herfra over vannet og forbi Mattisplassen (2,2 km fra Tverrelva).

Mattisplassen er en tidligere finneplass som ligger i nordenden av Plassedammen (270 moh.). Fra Mattisplassen går løype 398 til høyre mot Kampevaddammen.

Men vår løype går nordvestover, i jevn stigning til løypekryss vest for "Svingom-kringen" (404 moh.). Løypa fortsettter videre rett nordover til Fjellsetra og møter der hovedløypa mellom Kleivstua og Løvlia. Ved å ta til venstre her, kommer du først til løypekrysset rett vest for Fjellstadhytta (løype 1219), mens du kommer til Fjellseterbommen ved å ta til høyre (løype 1220). Fra dette løypekrysset går det også løype opp til Gyrihaugen (løype 238).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km