Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen

Løype nr: 398
Lengde: 5.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 22.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Tverrelva der det er satt opp en ny scooterbro over Tverrelva. Broen erstatter tidligere bro som forsvant i flommen for noen år siden. Løypa går i stigning og i lett terreng forbi hytta Lomvoll og videre til Plassedammen. Herfra over vannet og forbi Mattisplassen (2,2 km fra Tverrelva).

Mattisplassen er en tidligere finneplass som ligger i nordenden av Plassedammen (270 moh.). Fra Mattisplassen går løype 397 nordvestover til Fjellsetra.

Men vår løype tar av til høyre i første løypekryss, og fortsetter i jevn stigning over Dåstjernbrenna til Kampevaddammen der den går inn på hovedtraseen mellom By i Lommedalen og Løvlia (løype 78 og løype 335 eller løype 79 og løype 185). Vil du forsette i scooterpreparerte spor, er løype 403 alternativet - den går over Ingjerdsbrenna og Gyrihaugflaka til Skardtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km