Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern

Løype nr: 403
Lengde: 3.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 22.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne scooterpreparerte løypa går i flotte naturområder i den vestlige delen av Krokskogen. Løypa er en fortsettelse av scooterløypa fra Tverrelva og Mattisplassen (løype 398). Her passerer også hovedløypa mellom By i Lommedalen og Løvlia (løype 78/løype 335).

Et stykke etter Ingjerdsbrenna krysses Grenaderløypa mellom Kleivstua og Løvlia (det er felles trasé et lite stykke). På Gyrihaugflaka krysses løype 238 fra Fjellsetra mot Gyrihaugen. Løypa ender ved Skardtjern, der man kan fortsette i den fine naturløypa mellom Kleivstua og Løvlia (løype 91).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km