Frøshaug - Djupdalen

Løype nr: 405
Lengde: 2.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 23.02.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løype som sammen med løype 1222 mellom Tverrelva og Frøshaug gir forbindelse mellom Lommedalen og Sørsetra/Sollihøgda uten å måtte gå via Kleivstua.

Fra løypekrysset nord for Frøshaug går løypa først sørover i 300 meter, før den kommer frem til Den Bergenske Kongevei. Veien er normalt brøytet, og løypa følger den 300 meter. Derettet går løypa ned til venstre (skiltet og rødmerket).

Løypa går i jevnt fallende terreng, fra 420 moh. til 290 moh. I Djupdalen ender løypa i Djupdalsløypa. Vær oppmerksom på at det er enkelte bratte partier som kan være vanskelige hvis det er lite sne, eller isete. Sånn sett er løypa best å gå fra Djupdalen mot Frøshaug.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km