Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia

Løype nr: 421
Område: Østmarka
Lengde: 5.9 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Til Stokkholtmyra kommer du i løype 276, som starter ved Mariholtet. Løypa går rett sørover, først over Skytteråsen og så ned en utforkjøring. Den dreier inn under Mortvassåsen, og krysser så Løkebrudalen på vei opp til løypas høyeste punkt (320 moh.) ved Bjønnebete (ca. 1,5 km). Derfra er det omtrent bare utfor fram til 4,5 km, og løypa flater ut det siste stykket - som går på skogsbilvei.

Fra Bjønnebete følger vi skogsbilveien over Eggemosen til en snuplass som tømmerkjørerne kaller Grisebingen. Strekningen er en del av den såkalte Næss-løypa, oppkalt etter eneboerbrødrene Johan og Albert Næss, som holdt til i dette området i mer enn 50 år. De bodde hver for seg, og det var Albert som hadde griser.

Ved vestre del av Løkensetermyrene (også kalt Flømyra, fordi myra bruker å flomme opp (flø) her) går løype 174 mot venstre. Den kan føre oss til Vangen via Askevann. Du kan også komme over mot Skålsjøen og Røyrivann denne veien. Men vår løype fortsetter mot sør.

Straks tar nok en løype av mot venstre - dette er løype 273 mot Vangen via Skogsmosen. Ved Paradisputten går løype 420 til høyre mot Eriksvann, men vi fortsetter ned Paradisdalen.

Nederst møter vi løype 696 som går til høyre i retning Petersbråtan og Mariholtet. Vi tar til venstre, langs Skjelbreiavann, og er straks framme i løypekrysset ved Skjelbreia gård. Her fortsetter fortsetter løype 423 til Vangen. Løype 1451 går til høyre mot Franskeplassen.



Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
140 I Stakans spor Ellingsrud Durud 28.4