Grønntjernsrunden

Løype nr: 452
Område: Nordmarka nord
Lengde: 14.9 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 25.02.2015

Oversiktskart

Beskrivelse

Tur- og treningsløype med utgangspunkt fra Svartbekken opp vegen til Teigemyra og i terrenget opp til løypekrysset Flisbanen. Her tar vi til venstre mot Svartbekktjern og fortsetter til Grønntjern hvor vi møter løypa fra Bislingen ned til Gjerdingen. Her tar vi til venstre ned til Gjerdingen. Etter ca. to kilometer kommer vi ned i løypekrysset ved Sandbekkvikhytta. Her tar vi også til venstre og går en ca. 1,5 kilometer fram til serveringsstedet Rajebråtan. Her har Harestua idrettslag servering i helgene i skisesongen. Herfra tar vi løypa i retning Svartbekken, forbi idylliske Fjellsjøen og ned igjen til Svartbekken. Dette er en løype som egner seg like godt for tur som trening og har en passende lengde på 15 kilometer. Ønsker man lengre tur kan man "bygge på" med f.eks. en runde rundt Gjerdingen. Løypa veksler mellom å gå på bred og fin skogsbilveg samt å gå i flott terreng med gammel skog, myrer hvor orrfuglen spiller på våren og høyt oppe i liene med utsikt. Løypa er godt egnet som familieløype, men da for de litt trente da den har en del bakker.
NB! Løypa kan gåes begge retninger, men pga. litt heftige bakker mellom Flisbanen og Teigemyra anbefaler vi denne "kjøreretningen!

Denne løypa overlapper noe med følgende andre løyper:
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 1.9 km
1127 Flisbanen - Grønntjern (NB! Vi går her bare en mindre etappe av den egentlige løypa som ligger inne i Markadatabasen!) 3.0 km
104 Grønntjern - Sandbekkvikkrysset  (NB! Vi går her bare en mindre etappe av den egentlige løypa som ligger inne i Markadatabasen!) 1.9 km
221 Sandbekkvikkrysset - Gjerdingen (NB! Vi går her bare en mindre etappe av den egentlige løypa som ligger inne i Markadatabasen!) 2.2 km
101 Gjerdingen - Fjellsjøen - Svartbekken (NB! Denne løypa er definert andre veien, og vi går nå i motsatt kjøreretning!) 5.0 km
353 Bislingen - Svartbekktjern - Rajebråthytta - Gjerdingdammen 0.3 km
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen (NB! Denne løypa er definert andre veien, og vi går nå i motsatt kjøreretning!) 2.2 kmEdit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Svartbekken